Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése

KEHOP-2.2.2-15-2015-00035

Üdvözöljük a "Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt információkKedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése
A szerződött támogatási összeg: 2 209 142 432 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 94,741 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00035

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.


A projekt tartalmának bemutatásaSzeleste, Ölbő, Pósfa Hegyfalu és Zsédeny települések jelenleg nem rendelkeznek csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel. A keletkező szennyvíz nagyobb részét helyben emésztő gödrökben szikkasztják el, vagy zárt szennyvíztárolókból elszállíttatják. A községek területén ipari üzem nem található, a keletkező szennyvíz kommunális jellegű, a fentiek alapján megállapítható, hogy a keletkező szennyvíz elhelyezése és tisztítása megoldatlan. Az öt település közös tisztító telepe Pósfa községtől keletre, külterületen, a Kőris patak közelében kerül kialakításra.

A tervezett új szennyvíztisztító telep névleges biológiai tisztító kapacitása 5.000 LE, ami az öt település átlagos terheléséhez kiváló. A csatornahálózat és a tisztítótelep megépülése a talaj és talajvíz állapotában kedvező változást fog okozni a jelenleg magas talajvízállásos területeken a szikkasztás megszűnésével várható a talajvízmagasság csökkentése.

A projekt megvalósításának helyszíne Magyarország területe, Hegyfalu, Ölbő, Zsédeny, Szeleste és Pósfa községek.

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projektet Hegyfalu, Ölbő, Szeleste, Zsédeny és Pósfa Községek Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani. A Kommunikációs tervben foglaltak tervezése és elszámolása támogatásból nettó összegben fog történni.

Galéria


Kapcsolat:Hegyfalu Község Önkormányzata
Bartok Tibor polgármester
e-mail: polgarmester@hegyfalu.hu
telefon: +36 95 340 001


Zsédeny Község Önkormányzata
Bognár László polgármester
e-mail: bognar.laszlo@pr.hu
telefon: +36 95 343 039

Pósfa Község Önkormányzata
Horváth András polgármester
e-mail: posfapolgarmester@gmail.com
telefon: +36 95 367-012

Szeleste Község Önkormányzata
Kuti Gábor polgármester
e-mail: polgarmester.szeleste@gmail.com
telefon: +36 95 365 002

Ölbő Község Önkormányzata
Smideleus László polgármester
e-mail: olbo.onkorm@gmail.com
telefon: +36 95 366 075